• Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo

  Add: Tầng 15, tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

  Area: 450m2

  Specialization:

  Masan Resources đặt mục tiêu trở thành công ty tài nguyên hàng đầu khu vực tư nhân bằng cách mua lại, thăm dò và phát triển các dự án có quy mô lớn ở Việt Nam

  foto
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo
 • Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo