• HIVELAB VINA

  Add: Udic Complex Hoang Dao Thuy

  Area: 1400m2

  Specialization:

  Công ty HIVELAB được thành lập từ năm 2012, là một doanh nghiệp dịch vụ tích hợp trực tuyến cung cấp môi trường và trải nghiệm tốt hơn đến với người dùng trên các lĩnh vực Web&App Service, Game Service, Marketing, Branding

   

  HIVELAB thông qua các pháp nhân tại Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản đang đẩy mạnh kinh doanh Digital Web Service và Digital Marketing (Digital Convergence / Media Commerce), vươn lên trở thành Global Digital Agency, tiến hành những lĩnh vực kinh doanh mới như B2B Solution, Co-working Space v.v.

  ​ 

  foto
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA
 • HIVELAB VINA