• VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)

  Add: Tầng 20A & 21, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  Area: 2600m2

  Specialization:

   Ngày 30/6/1992, Việt Nam và Đài Loan ký Thỏa thuận thiết lập Văn phòng Kinh tế và Văn hóa tại hai bên. Tháng 11 cùng năm, Đài Loan thiết lập “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam” tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, Việt Nam thiết lập Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

  Quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam phát triển rất nhanh chóng. Kể từ khi thiết lập đường bay thẳng giữa hai bên năm 1992 đến nay, nếu tính cả số lượng đầu tư gián tiếp, Đài Loan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2016, Đài Loan là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 tại Việt Nam (lũy kế vốn đầu tư đạt 31, 57 tỷ USD), thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất , đối tác thương mại lớn thứ 5, đối tác nhập siêu lớn thứ 3, đối tác nhập khẩu lớn thứ 4,  đối tác xuất khẩu lớn thứ 17. Hiện có gần 60.000 thương gia Đài Loan đang đầu tư  và làm việc ở Việt Nam, khoảng 100.000 hôn phối người Việt Nam. Quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai bên về mọi mặt đều diễn ra hết sức chặt chẽ.

  foto
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)
 • VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM (Đài Loan)