• Công ty cổ phần giáo dục VTCE

  Add: Tầng 5, tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Hà Nội

  Area: 970m2

  Specialization:

  VTC Academy được thành lập vào năm 2010, với tầm nhìn là trở thành đơn vị đào tạo Công nghệ thông tin và Thiết kế hàng đầu tại Việt Nam.

  Chương trình đào tạo tại VTC Academy theo chuẩn quốc tế được hệ thống BTEC (Anh Quốc) chứng nhận.
   

  foto
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE
 • Công ty cổ phần giáo dục VTCE